Jak działa filtr DPF?

Jak działa filtr cząstek stałych DPF/FAP ?

Filtr cząstek stałych DPF, FAP to urządzenie służące do zatrzymywania i neutralizowania cząstek sadzy. Spaliny trafiają do otwartych kanalików, gdzie mniejsze cząsteczki przedostają się przez pory i wylatują z układu wydechowego, a większe cząstki sadzy zostają zatrzymane wewnątrz.

Powłoka katalityczna filtra/katalizatora.

Główną funkcją powłoki katalitycznej jest zapewnienie podłoża dla metali katalitycznych ( szlachetnych ). Ponadto powłoka katalityczna może fizycznie oddzielać się i zapobiegać niepożądanym reakcjom między składnikami złożonego układu katalitycznego.
Materiały powłoki katalitycznej obejmują nieorganiczne tlenki metali nieszlachetnych, takie jak tlenek glinu, tlenek krzemu, tlenek ceru, dwutlenek tytanu, tlenek cyrkonu, i zeolity. Niektóre z nich są stosowane jako nośniki katalizatorów, inne dodaje się do powłoki katalitycznej jako promotory lub stabilizatory, jeszcze inne wykazują aktywność katalityczną.
Dobre materiały powłoki katalitycznej charakteryzują się wysoką stabilnością termiczną. Powłokę katalityczną nakłada się monolit z zawiesiny na bazie wody.

Jak działa filtr DPF?

Filtr cząstek stałych DPF, FAP to urządzenie służące do zatrzymywania i neutralizowania cząstek sadzy.

Dlaczego filtry się zapychają?

Do zapchania filtra dochodzi, gdy w DPF-ie zgromadzi się zbyt dużo sadzy.

Kary za brak filtra DPF/FAP

Wycięcie filtra DPF i konsekwencje takiej decyzji