Dlaczego nie wolno usuwać filtrów DPF/FAP/KAT/SCR/GPF ?

Usunięcie filtra cząstek stałych łączy się z komplikacjami w postaci zachwiania delikatnej równowagi współpracujących ze sobą układów. Ponieważ współpraca ta opiera się na informacjach pochodzących z wielu czujników, usunięcie tak ważnego elementu sprawi, że sterownik będzie otrzymywał sprzeczne informacje i podejmował złe decyzje. Od parametrów pracy filtra cząstek stałych zależy na przykład praca EGR, wtryskiwaczy czy układu selektywnej katalitycznej redukcji spalin.

Rozważania oczywiście są jedynie akademickie, ponieważ usuwanie filtrów DPF jest nielegalne, jednak przyjrzyjmy się problemom, jakie mogło wywoływać lekkomyślne ingerowanie w układ wydechowy. Pomijam zwiększoną emisję cząstek stałych, rakotwórczych zanieczyszczeń oraz trujących tlenków, z którymi nie mogą poradzić sobie zanieczyszczone wydobywającą się z silnika sadzą katalizatory. Pomijam uruchomienie się pasywnego czyszczenia DPF, którego już nie ma w układzie wydechowym, a które zainicjowane zostało na podstawie błędów czujnika różnicowego, a które może doprowadzić do zniszczenia wszystkich podzespołów na drodze płonących spalin. Pominę również rozcieńczenie olejem napędowym oleju silnikowego, co może doprowadzić do zatarcia się silnika lub, co bardziej prawdopodobne, do zniszczenia turbosprężarki. Pominę je, ponieważ skutki te rzutują jedynie na miłośnika ekstremalnych rozwiązań, który nieodpowiedzialnie i niezgodnie z prawem usunął ze swojego samochodu tak ważny filtr. Nie sposób jednak pominąć emisji tlenków azotu. Ponieważ z DPF-em współpracuje i na podstawie jego pracy dostosowuje również swoją zawór EGR, nie będzie on miał możliwości na odpowiednie ustawienie przepustnic w celu uzyskania najlepszych parametrów mieszanki paliwo-powietrze. A co za tym idzie, sprawi, że ilość produkowanych tlenków gwałtownie wzrośnie, co z kolei przekłada się na poważne problemy zdrowotne ludzi dookoła. Szacuje się, że w centrach dużych miast diesle odpowiadają za około 60% zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu. Smog, w którym zawieszone są wydalone przez samochód cząsteczki NOx, SOx i sadzy jest równie trujące co palenie tytoniu, co wielu osobom może wydać się więcej niż naganne. Interesującą kwestią jest fakt, iż niektórzy twierdzą, że usunięcie DPF powoduje wzrost mocy… Uprzejmie informujemy, że usunięcie DPF nie spowoduje wzrostu mocy. Fakt, że sterownik silnika nie będzie wiedział co się dzieje, że dawka paliwa będzie większa, a jej spalanie spowoduje zwiększenie produkowanej ilości energii, ale nie podniesie mocy silnika. Odniesiemy wrażenie, że auto jest bardziej zrywne lub, że ma lepsze przyspieszenie, jednak tylko do momentu, aż padnie turbosprężarka albo układ zasilania silnika. W skrócie, jeszcze niedawno świetnym pomysłem wydawało się usunięcie DPF, a spalanie wzrosło, emisja wzrosła, moc finalnie spadła, sterownik szaleje, turbosprężarka gwiżdże, ale przecież oszczędziliśmy tyle pieniędzy…

Jak działa filtr DPF?

Filtr cząstek stałych DPF, FAP to urządzenie służące do zatrzymywania i neutralizowania cząstek sadzy.

Dlaczego filtry się zapychają?

Do zapchania filtra dochodzi, gdy w DPF-ie zgromadzi się zbyt dużo sadzy.

Kary za brak filtra DPF/FAP

Wycięcie filtra DPF i konsekwencje takiej decyzji